fondo de blog

sábado, 27 de septiembre de 2014

Tenshi Hinanawi (Hakai Tennin) by ka2obushi


[Info]
Name         = "tiko"  
DisplayName  = "Hakai Tennin"      
VersionDate  = 05,12,2010  
MugenVersion = 04,14,2002  
Author       = "ka2obushi"  
Pal.Defaults = 6,3,4,2

Site: ????
Aportado por ATHO

No hay comentarios: